Барање за Поднесување понуди за набавка-Проект „Реконструкција на пристапен пат-улица 532“

Published on: 17.07.2020 - 12:38

Почитувани,

Во прилог се наоѓа барањето за Поднесување понуди за набавка- Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта во избрани општини согласно изработени основни проекти Дел 1, Дел 2, Дел 3, Дел 4 и Дел 5, број БЗП Број: LRCP-9034-MK-RFB-A.2.1.1.

Во рамки на делот 1 ќе се реализира проектот во Општина Илинден „Реконструкција на пристапен пат-улица 532“, зашто подолу е дадана целосната тендерска документација и предмер пресметката за јавната набавка.

Овој проект во Општина Илинден е дел од „Проектот за поврзување на локални патишта“ кој го имплементира Министерството за транспорт и врски со финасиски средства од Светска Банка.

Носител и Договорен орган на набавката е Министерство за транспорт и врски.

Прилог:

  • Барање за поднесување понуди за набавка на Тендер 1 – Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта во избрани општини согласно изработени основни проекти Дел 1, Дел 2, Дел 3, Дел 4 и Дел 5 - БЗП Број: LRCP-9034-MK-RFB-A.2.1.1 (PDF) - КЛИКАЈ ТУКА
  • Предмер пресметка ТЕНДЕР-ДЕЛ1-ПРЕДМЕР_LRCP-9034-MK-БЗП-A211 - КЛИКАЈ ТУКА

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • You may use [swf file="song.mp3"] to display Flash files inline

More information about formatting options

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013