Интензивно се вршат приклучоци на канализациониот систем

Published on: 14.12.2010 - 13:53

Општина Илинден продолжува со реализација на приоритетниот капитален проект ,,Изградба на канализационен систем за прифаќање и третман на отпаните води”.

Во изминатиот период интензивно се работи на активностите за реализација на приклучоците на домаќинствата на изградениот прв сегмент на фекалната канализација и пречистителна станица за 1.250 еквивалент жители.
Во таа насока реализирани се 310 приклучоци на домаќинства на канализациониот систем во населеното место Марино каде отпадните води од домаќинствата преку пречистителната станица се пречистува со квалитет од втора категорија.
Воедно паралелно се работи на изградбата на вториот сегмент од канализациониот систем во населното место Илинден, каде веќе е изградена примарната канализациона мрежа и во наредниот период ќе се пристапи кон поставување и изградба на пречистителната станица.
Истотака во населеното место Кадино се отпочна со градежните активности за изградба на третиот сегмент од канализациониот систем за прифаќање и третман на отпадните води.
Инаку целиот систем за прифаќање и третман на отпадни води на територијата на Општина Илинден се состои од 24 оделни сегменти кои се независни еден од друг и во зависност од расположливите финансиски сретстава ќе се градат еден по еден.
Со изградбата на фекалната канализација за прифаќање и третман на отпани води ќе се реши долгогодишниот проблем кој го имаа 16.000 жителите на општина Илинден и значително ќе се придонесе кон подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните и локалниот економски развој на општината.
 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • You may use [swf file="song.mp3"] to display Flash files inline

More information about formatting options

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013