Контакт

Published on: 14.07.2009 - 22:15

Контакт:

Општина Илинден

Улица 9 „бб.“

1041 Илинден

Република Македонија

ilinden@ilinden.gov.mk

02/2571-703, 02/2571-704

Факс
02/2573-515

Локација

Карта на нас. Илинден PDF


ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ


ЈКП Илинден:

jkpilinden@yahoo.com
02/2573-077

ЈКП Водовод:

vodovodjkp@yahoo.com
02/2573-077

Матична служба:

02/2571146

Дом на клутура „Илинден“ и општинска библиотека

02/2520542

Инспекторски служби:

КЛИКАЈ ТУКА

Локали:

Телфонски броеви

02/2571-703

02/2571-704

 

Одделение

Локал

ГРАДОНАЧАЛНИК

Оператор

gradonacalnik@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ, НОРМАТИВНО ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

117

normativno.pravno@ilinden.gov.mk  

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

118

finansovo@ilinden.gov.mk  

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

122, 123

urbanizam@ilinden.gov.mk   

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

105, 107

lokalen.razvoj@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР-ИНСПЕКТОРАТ

Урбанистички инсп. 111

inspektorat@ilinden.gov.mk   

Комунален, животна средина 112

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

108

covecki.resursi@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

105

 

revizija@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

104

nabavki@ilinden.gov.mk

Архива

121

Информации

119


Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Теми во фокусот на вниманието

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013