Финансиски извештаи

Published on: 22.03.2012 - 14:15

 

Завршна сметка:

Завршна сметка на Општина Илинден за 2019 година

Завршна сметка на Општина Илинден за 2018 година

Завршна сметка на Општина Илинден за 2017 година

Завршна сметка на Општина Илинден за 2016 година

Завршна сметка на Општина Илинден за 2015 година

Завршна сметка на Општина Илинден за 2014 година

Завршна сметка на Општина Илинден за 2013 година

Завршна сметка на Општина Илинден за 2012 година

Завршна сметка на Општина Илинден за 2011 година

Завршна сметка на Општина Илинден за 2010 година

 

Буџет:

Буџет на Општина Илинден за 2020 година

Буџет на Општина Илинден за 2020 година-Предлог

Буџет на Општина Илинден за 2019 година-Измени и дополна

Буџет на Општина Илинден за 2019 година-Предлог Измени и дополна

Буџет на Општина Илинден за 2019 година

Буџет на Општина Илинден за 2018 година

Буџет на Општина Илинден за 2017 година

Буџет на Општина Илинден за 2016 година-Измени и дополна

Буџет на Општина Илинден за 2016 година

Буџет на Општина Илинден за 2015 година

Буџет на Општина Илинден за 2014 година

Буџет на Општина Илинден за 2013 година

Буџет на Општина Илинден за 2012 година

Буџет на Општина Илинден за 2011 година

Буџет на Општина Илинден за 2010 година

 

Квартални извештаи 2020:

Квартален извештај прв квартал 2020

 

Квартални извештаи 2019:

Квартален извештај четврт квартал 2019

Квартален извештај трет квартал 2019

Квартален извештај втор квартал 2019

Квартален извештај прв квартал 2019

 

Квартални извештаи 2018:

Квартален извештај четврт квартал 2018

Квартален извештај трет квартал 2018

Квартален извештај втор квартал 2018

Квартален извештај прв квартал 2018

 

Квартални извештаи 2017:

Квартален извештај четврт квартал 2017

Квартален извештај трет квартал 2017

Квартален извештај втор квартал 2017

Квартален извештај прв квартал 2017

 

Квартални извештаи 2016:

Квартален извештај четврт квартал 2016

Квартален извештај трет квартал 2016

Квартален извештај втор квартал 2016

Квартален извештај прв квартал 2016


Квартални извештаи 2015:

Квартален извештај прв квартал 2015

Квартален извештај втор квартал 2015

Квартален извештај трет квартал 2015

Квартален извештај четврт квартал 2015

 

Финансиски капацитети:

Податоци за финансискиот капацитет на Oпштинa Илинден

ФИНАНСИСКИ КАПАЦИТЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН  2018 г. - ЛИНК

Поврзано:

Општина Илинден обезбеди меѓународно признаен кредитен рејтинг

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Теми во фокусот на вниманието

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013