Корисни информации за ЛЕР

Published on: 13.04.2018 - 08:41

Општински информатор „Илинден“ - „Водечки индикатори за одржлив локален економаки развој“ - ЛИНК (PDF)

Профил на општина Илинден - ЛИНК (PDF)

Интегриран годишен план за имплементација на активности/проекти - ЛИНК (PDF)

Прашалник за локалните бизнис компании во општина Илинден - ЛИНК (PDF)

Проблеми/барања произлезени од посети на компани во општина Илинден (септември 2016-март 2018) - ЛИНК (PDF)

Јавна анкета спроведена од БРИМА ГАЛУП - ЛИНК (PDF)

Анализа-ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ДЕМОКРАТИЈА - ЛИНК  (PDF)

Регистар на инвестиции во општина Илинден - ЛИНК (PDF)

Локални даноци и комунални такси - ЛИНК (PDF)

Ценовник на комунални услуги Водовод - ЛИНК (PDF)

Ценовник на комунални услуги ЈКП Илинден - ЛИНК (PDF)

 

Одлуки за економски зони

Одлука за економска зона Карагач-н.Илинден - ЛИНК

Одлука за економска зона Марино-Кадино - ЛИНК

Одлука за економска зона Стопански комплекс Илинден (блок 1,2,3,4) - ЛИНК

Одлука за економска зона Стопански комплекс Илинден (блок 5) - ЛИНК

 

Ценовник на услуги ЕВН Македонија - ЛИНК (PDF)

 -Дополнителни услуги - домаќинства - ЛИНК (PDF)

-Снабдување со електрична енергија - бизнис - ЛИНК

-Дистрибуција на електрична енергија - бизнис - ЛИНК

-Дополнителни услуги - бизнис - ЛИНК (PDF)

 

Телекомуникации и интернет

-Т-мобиле - ЛИНК

-A1 - ЛИНК

 

Е-Урбанизам - ЛИНК

Информација за водење низ постапка во е-градежна дозвола-ЛИНК

Е-градежна дозвола - ЛИНК

Е-градежно земјиште - ЛИНК

Договр за соработка со Агенција за катастар - ЛИНК (PDF)

Основање и регистрирање на претпријатие во РМ - ЛИНК (PDF)

Финансиски поттикнувања на инвеститорите - ЛИНК (PDF)

 

Прирачници за МСП

Заштита на Интелектуална сопственост - ЛИНК (PDF)

Образование и вештини за претприемништво - ЛИНК (PDF)

Поддршка на МСП за иновации и истражување - ЛИНК (PDF)

Помош при извоз во ЕУ - ЛИНК (PDF)

Програма за помош при усогласување на законодавството за еколошка заштита за мали и средни претпријатија - ЛИНК (PDF)

Програма за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2016 година - ЛИНК (PDF)

Помош за МСП за излез на странски пазари - ЛИНК (PDF)

Поддршки за МСП на регионално ниво - ЛИНК (PDF)

Подобрен пристап до извори за финансирање - ЛИНК (PDF)

Отстапување на правото од индустриска сопственост - Лиценца - ЛИНК (PDF)

Патент - ЛИНК (PDF)

Прирачник за изработка на стратегија за брендирање - ЛИНК (PDF)

ТАРИК и други современи услуги - ЛИНК (PDF)

Online водич за извоз на стоки во европска унија - ЛИНК (PDF)

 

Линкови од правни субјекти

Државен завод за статистика - ЛИНК

Централен регистар на Р.Македонија (Обрасци за упис) - ЛИНК

Централен регистар на Р.Македонија (Обрасци за издавање на информации) - ЛИНК

 

Технолошко индустриска развојна зона во Бунарџик

http://www.dtirz.com/zonesmk/tirz-skopje-1/ 

http://www.dtirz.com/zonesmk/tirz-skopje-2/ 

http://www.dtirz.com/zonesmk/tirz-skopje-3/ 

 

Агенција за вработување на Р.Македонија - ЛИНК

 

Банки

Стопанска банка АД - ЛИНК

НЛБ Тутунска банка АД - ЛИНК

Халкбанка Банка АД - ЛИНК

Комерцијална банка АД - ЛИНК

Македонска банка за поддршка на развојот - ЛИНК

 

Ресторани и хотели

Хотел Белви Илинден - ЛИНК (Facebook) 

Злате Ројал фуд Марино - ЛИНК (Facebook)

Кафана ДОМА Илинден - ЛИНК (Facebook)

Ресторан Нашето место Илинден - ЛИНК (Facebook)


Поликлиники и здравствени организации

Поликлиника Д-Р Апостолска Кадино - LINK

 

Бесплатни проекти за изградба на семејни куќи во општина Илинден - ЛИНК

Решение за формирање на комисија - ЛИНК (PDF)

Оглас за конкурсот - ЛИНК (PDF)

Извештај од спроведен конкурс за избор на идејно решение - ЛИНК (PDF)

Меморандум за Соработка за едукација и соработка во делот на електро-технички науки - ЛИНК (PDF)

Меморандум за соработка со Сојузот на стопански комори - ЛИНК (PDF)

Одлука за комуналии - ЛИНК (PDF)

 

English:

BUDGET OF THE MUNICIPALITY OF ILINDEN IN 2017 - LINK (PDF)

Continuing investments and reducing unemployment - LINK (PDF)

Opportunities for investments in economic facilities and houses in the Municipality of Ilinden - LINK

Investment roads lead toMunicipality of Ilinden-LINK

Successful investor destination-LINK

Information for conductiong the procedure for e-building permit-LINK

 

Лице за контакт:

Дејан Богдановски

тел: 02/2571 703, 02/2571 704

мејл: ilinden@ilinden.gov.mk

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Теми во фокусот на вниманието

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013