Општина Илинден успешно ги имплементираше барања на новиот стандард ISO 9001:2015

Published on: 21.02.2018 - 11:15

Во насока на имплементирање на ефикасни јавни услуги за потребите на граѓаните и стопанството, општина Илинден успешно ги имплементираше новите барања и ја спроведе целосно транзицијата од стандардот ISO 9001:2008 во стандардот ISO 9001:2015, кој што е продолжен до 30.11.2019 година.

 Тоа го потврди и ресертификационата проверка за функционирањето на примената на барањата од стандардот ISO 9001:2015 во секојдневното работење на општинската администрација, спроведена од страната на претставник од Словенечкиот институт за квалитет и методологија –SIQ при што беше констатирано дека системот е имплементиран и се надградува со функционирањето и развојот на Општина Илинден.

Подобрувањето на квалитетот во управувањето е една од главните карактеристики на општина Илинден во изминатите години. Не случајно е една од првите општини во нашата земја што се здобија со меѓународен сертификат за имплементација на Системот за менаџмент за квалитет во делот на извршување на услуги во надлежност на локалната самоуправа.

Овој меѓународен сертификат за имплементација на Системот за менаџмент за квалитет се однесува во делот на извршување на услуги во надлежност на локалната самоуправа, што Општина Илинде за прв пат го доби на 28 јули 2010 година.

Со имплементирањето на меѓународниот ISO стандард во работењето на Општината, што е продолжен до 2019 година, се овозможи создавање на современа и комплетна инфраструктура и ефикасни јавни услуги за потребите на јавниот и приватниот сектор.

Имплементирање на ISO стандардот во работењето на Општина Илинден овозможи идентификување и навремено реализирање на потребите и очекувањата на граѓаните, со што на ефективен и ефикасен начин се реализираат, одржуваат и подобруваат општите перформанси и можности за одржлив развој на општината.

Истовремено, се овозможи зајакнување и промовирање на релациите на партнерства меѓу јавниот и приватниот сектор, искористување на локалните ресурси, како и развивање на образованието, културата, спортот и заштитата на животната средина во насока на подобрување на квалитетот на живеење во Општината.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • You may use [swf file="song.mp3"] to display Flash files inline

More information about formatting options

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Теми во фокусот на вниманието

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013