е-Одобрение за градење

Published on: 04.11.2015 - 15:31

Информации за ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ.

ЛИНК: https://www.gradezna-dozvola.mk

Овој систем овозможува ефикасен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи и субјекти по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање.

Преку овој систем можете да поднесете: 
1. Барање за издавање на одобрение за градење, доградба и надградба; 
2. Барање за измени во текот на изградбата; 
3. Барање за промена на инвеститор; 
4. Барање за издавање на одобрение за употреба на градба; 
5. Барање за издавање на одобрение за реконструкција; 
6. Барање за издавање на одобрение за пренамена; 
7. Барање за издавање на одобрение за адаптација 
8. Барање за одобрение за подготвителни работи; 
9. Барање за одобрување на идеен проект; 
10. Барање за издавање на решение за изведување на градби за кои не е потребно одобрение за градење.

Информацискиот систем овозможува водење на постапките во сите нејзини фази единствено по електронски пат, започнувајќи од електронско поднесување и потпишување на потребната документација од страна на инвеститорот, електронска подготовка и донесување на актите во постапката, електронско известување и обезбедување на потребни податоци и документација од останати вклучени субјекти и електронско издавање на актите во постапката.

За секоја фаза во која се наоѓа Вашиот предмет, ќе бидете едновремено известени преку автоматски и независен систем на достава на електронска пошта и известување испратено преку автоматскиот сервис за кратки пораки (SMS).

ПРИЛОЗИ:

Е-Дозволи упатство за поднесители

Е-Дозволи упатство за институции


Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Теми во фокусот на вниманието

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013