Ј.К.П. “Водовод”

Published on: 12.12.2011 - 15:54

За подобрување на услугите за снабдување со чиста вода за пиење, се формираше во 2008 година ЈКП „Водовод“, надлежностите на ЈКП „Водовод“ се:

  • Зафаќање, препумпување, обработка и дистрибуција на здрава вода за пиење до корисниците
  • Приклучување на домаќинства на водоводната мрежа
  • Одржување на водоводната мрежа

Јавното Комунално Претпријатие „Водовод“ експлоатира и одржува, односно стопанисува со водоводната мрежа  и  со водоводните приклучоци. 

Општина Илинден со вода за пиење се снабдува од регионалниот водоводен систем. Како извориште на вода на овој систем се користат четири бунари со капацитет  на пумпите од 35 л/сек,односно со вкупен капацитет од 140 л/сек, лоцирани во атарот на н.м. Јурумлери.
Со пумпи, преку хлоринаторна станица и потисен цевковод водата се потиснува до резервоарите со вкупен капацитет од 1.500 м³, лоцирани во населените места Бунарџик (2 резервоари со капацитет од по 500 м ³) и Ајватовци (1 резервоар со капацитет од 500м ³).

 

Контакт:

vodovodjkp@yahoo.com

02/2572-671

 

Документи (PDF):

  • Тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Водовод н.Илинден за регулиран период 2012-2020 година - КЛИКАЈ ТУКА
  • Тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Водовод н. Илинден за регулиран период 2018-2020 година - КЛИКАЈ ТУКА
  • Тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Водовод н.Илинден за регулиран период 2018-2020 година - КЛИКАЈ ТУКА

 

Законска регулатива (PDF):

  • ЗАКОН ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ВОДНИТЕ УСЛУГИ - КЛИКАЈ ТУКА
  • МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ ЗА ВОДНА УСЛУГА - КЛИКАЈ ТУКА
  • ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ВОДНА УСЛУГА И НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА ВОДНА УСЛУГА - КЛИКАЈ ТУКА

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Теми во фокусот на вниманието

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013