Финансирање и буџет

Published on: 12.07.2010 - 16:06

Документи

Одговор на анкетен прашалник за буџетирање 2021
ФИНАЛЕН Прашалник за Буџетот за 2021
Квартален извештај прв квартал 2020
ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2019 година
Квартален извештај четврт квартал 2019
План за јавни набавки 2020
Буџет на Општина Илинден за 2020 година
Предлог - Буџет на Општина Илинден за 2020 година
Квартален извештај трет квартал 2019
Буџет на Општина Илинден за 2019 година-Измени и дополна
Буџет на Општина Илинден за 2019 година-Предлог Измени и дополна
Квартален извештај втор квартал 2019
Квартален извештај прв квартал 2019
Завршна сметка на Општина Илинден за 2018 година
Квартален извештај четврт квартал 2018
Решение пример 1
Решение пример 2
Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски
Буџет на Општина Илинден за 2019 година
ЈАВЕН ПОВИК до доверителите на Општина Илинден и доверителите на единките корисници основани од Општина Илинден, за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања
Квартален извештај трет квартал 2018
Квартален извештај втор квартал 2018
Квартален извештај прв квартал 2018
Податоци за финансискиот капацитет на Oпштинa Илинден 2018 година
Завршна сметка на Општина Илинден за 2017 година
Квартален извештај четврт квартал 2017
Квартален извештај трет квартал 2017
Квартален извештај втор квартал 2017
Квартален извештај прв квартал 2017
Заклучок Буџетски Форум
Буџет на Општина Илинден за 2018 година
Квартален извештај четврт квартал 2016
Квартален извештај трет квартал 2016
Буџет на Општина Илинден за 2017 година
Завршна сметка за буџетот на општина Илинден 2016
Извештај - јавни набавки од 01-04-15-12-2016
Квартален извештај четврт квартал 2015
Буџет 2016 на Општина Илинден - Измени и дополна
Квартален извештај втор квартал 2016
Квартален извештај прв квартал 2016
ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 2015 ГОДИНА
Буџет на Општина Илинден за 2016 година
ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 2014 ГОДИНА
ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 2013 ГОДИНА
Квартален извештај трет квартал 2015
Квартален извештај втор квартал 2015
Квартален извештај прв квартал 2015
Буџетот на Општина Илинден за 2015 година
ИЗРАБОТКА И РЕВИЗИЈА НА ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА АМБУЛАНТА ВО н.м.МИЛАДИНОВЦИ
КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО - РЕКРЕАТИВНА ПАТЕКА

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Теми во фокусот на вниманието

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013