Контакт

Објавено на: 14.07.2009 - 22:15

Контакт:

Општина Илинден

Улица 9 „бб.“

1041 Илинден

Република Македонија

ilinden@ilinden.gov.mk

02/2571-703, 02/2571-704

Факс
02/2573-515

Локација

Карта на нас. Илинден PDF


ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ


ЈКП Илинден:

jkpilinden@yahoo.com
02/2573-077

ЈКП Водовод:

vodovodjkp@yahoo.com
02/2573-077

Матична служба:

02/2571146

Дом на клутура „Илинден“ и општинска библиотека

02/2520542

Инспекторски служби:

КЛИКАЈ ТУКА

Локали:

Телфонски броеви

02/2571-703

02/2571-704

 

Одделение

Локал

ГРАДОНАЧАЛНИК

Оператор

gradonacalnik@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ, НОРМАТИВНО ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

117

normativno.pravno@ilinden.gov.mk  

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

118

finansovo@ilinden.gov.mk  

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

122, 123

urbanizam@ilinden.gov.mk   

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

105, 107

lokalen.razvoj@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР-ИНСПЕКТОРАТ

Урбанистички инсп. 111

inspektorat@ilinden.gov.mk   

Комунален, животна средина 112

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

108

covecki.resursi@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

105

 

revizija@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

104

nabavki@ilinden.gov.mk

Архива

121

Информации

119


Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013