Изградба на фекална канализација за опфаќање и третман на отпадни води на тереторија на Општина Илинден

Објавено на: 23.07.2009 - 10:02

Општина Илинден во 2008 година отпочна со изградба на канализационен систем според проектот „Изградба на фекална канализација за опфаќање и третман на отпадни води на тереторија на Општина Илинден“.

Со изградбата на канализациониот систем за прифаќање и третман на отпадните води ќе се намали  можноста на штетни влијанија, на мешање на високите подземни води предизвикани од честите поплави со отпадните води од септичките јами, од индивдуалните домаќинста во Oпштината, а со тоа ќе се зголеми квалитетот на подземните води, водите во отворените одводни канали и квалитетот на почвата; и воедно ќе се подобри квалитетот на животот на граѓаните на Општина Илинден.

Канализациониот систем е поделен на помали сегменти, кои можат независно да бидат изградени и да функционират. Секој сегмент содржува и пречистителна станица кои претставуваат воведување на нова технологија во прочистувањето на отпадните фекални води.

 

АРХИВА:

 

 

Изградба на фекална канализација и пречистителни станици во Марино


Предадена во употреба фекална канализација со пречистителна станица во Кадинo

Домаќинствата се приклучуваат на фекалната канализација во населба Илинден


 

Инсталирана пречистителната станица од фекалната канализација во н.м. Кадино

 

Министерот Јанакиески и градоначалникот Стојановски во н.м.Кадино ја следеа изградбата на фекалната канализација


 

Исчистените одводни канали спречија да дојде до поплавувања во Општина Илинден

Продолжува чистењето на каналската мрежа во Општина Илинден


Изградба на фекална канализација во Кадино


ПОСТАВЕН КАМЕН ТЕМЕЛНИК НА ВТОРИОТ СЕГМЕНТ НА КАНАЛИЗАЦИЈАТА

Интензивно се вршат приклучоци на канализациониот систем

Асфалтирани три улици во Марино


Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013