Форум за Локален економски развој на Општина Илинден

Published on: 21.12.2017 - 17:10

Со учество на над 170 компании кои што стопанисуваат во општина Илинден, претставувани од сопствениците, директорите и членовите на менаџерските тимови, во Домот на култура „Илинден“ се одржа Форум за Локален економски развој на општина Илинден. Покрај претставниците на бизнис заедницата на Форумот учествуваа и претставници на мисијата на ОБСЕ во Скопје, претставници на финансиски институции, невладини организации, претставници на граѓанскиот сектор и на локалната самоуправа.

Отворајќи го Форумот градоначалникот на Општина Илинден, Жика Стојановски, не го криеше своето задоволство што е дел од овој Форум кој веќе 12 години дава значаен придонес во локалниот економски развој на Општината и подобрувањето на квалитетот на живеење на сите нејзини граѓани.

- Воспоставеното партнерство и соработка меѓу јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор е единствениот механизам за обезбедување на легитимност на стратешките и акционите планови во создавањето на подобри услови за забрзан и оддржлив економски раст, отворање на нови работни места, воспоставување и одржување динамична претприемачка култура и создавање на квалитетни услови за живеење. Општина Илинден како локална самоуправа, во својата стратегија претежно е насочена кон создавање на услови за новата економија потпрена на знаењето, образованието, човечкиот капитал, примена и користење на ИКТ, и иновациите како перспективна развојна фаза, истакна градоначалникот Стојановски.

На присутните им се обрати и Кристина Јованова, претставник на мисијата на ОБСЕ во Скопје, која одличната долгогодишна соработка со општина Илинден ја посочи како пример што треба да го следат другите.

На Форумот беше презентиран новиот Стратешки план за локален економски развој 2017-2021 година во кој точно се зацртани планираните активности чијашто реализација, како што беше истакнато води до целта – создавање економски силна општина. Ова е третиот стратешки документ што во континуитет и во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје го носи општина Илинден.

Општина Илинден ги изготви и со 91 отсто успешност ги реализираше Стратешкиот план за локален економски развој на општина Илинден 2006 – 2011 година и Стратешкиот план за локален економски развој на општина Илинден 2012 – 2016 година.

На Форумот, на кој се обратија и повеќемина стопанственици, беа разгледани и можностите за реализирање на проекти од јавен интерес преку развивање и примена на концептот на општествена одговорност, во насока на создавање на квалитетни услови за живеење, работење и унапредување на животната средина.

По завршувањето на Форумот учесниците имаа можност да ја разгледаат изложбата на уметнички слики „Илинден со пријателите“, поставена во галеријата на Домот на култура „Илинден“. 

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013